Świadczenie usług medycznych polegających na wykonywaniu badań wstępnych, okresowych i kontrolnych, wydawaniu stosownych zaświadczeń oraz dokonywaniu wpisów do książeczek pracowniczych do celów sanitarno-epidemiologicznych dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie

Znak sprawy: SO.261.2.3.2021.MZ
Data zamieszczenia: 19.01.2021 r.
Tryb postępowania: zapytanie ofertowe
Termin składania ofert: 22.01.2021 r., godz. 12:00
Status zamówienia: ROZSTRZYGNIĘTE

 

Załączniki do pobrania