Świadczenie usług farmaceutycznych w postaci realizacji recept lekarskich dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie, w aptekach ogólnodostępnych położonych na terenie Gminy Miasta Częstochowy

Znak sprawy: SO.261.2.55.2018.MZ
Data zamieszczenia: 06.12.2018 r.

Tryb postępowania: zapytanie ofertowe (art. 4 pkt 8 ustawy Pzp)
Termin składania ofert: 13.12.2018 r. do godz. 13:00 (elektronicznie)

Status zamówienia: ROZSTRZYGNIĘTE

Załączniki do pobrania