Świadczenie kompleksowych usług serwisowych urządzeń drukujących eksploatowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie

Znak sprawy: SNA.261.2.32.2017.MZ
Data zamieszczenia: 20.04.2017 r.
Tryb zamówienia: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
Wartość: poniżej 30.000 € netto

Termin składania ofert: 27.04.2017 r. (czwartek) do godz. 13:00 – zamknięty

Status postępowania: ZAKOŃCZONE

 

Załączniki do pobrania