Świadczenie kompleksowych usług pogrzebowych na terenie Gminy Miasta Częstochowy

Znak sprawy: SO.261.1.2.2017.MZ

Numer ogłoszenia o zamówieniu: 620778-N-2017 z dnia 2017-11-23

Data zamieszczenia: 23.11.2017 r.

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

Wartość zamówienia: powyżej 30 tys. €

Termin składania ofert: 07.12.2017 r. (czwartek) do godz. 13:00 – zamknięty

Termin otwarcia ofert: 07.12.2017 r. (czwartek) o godz. 13:30

Status postępowania: ROZSTRZYGNIĘTE