Świadczenie kompleksowych usług pogrzebowych na terenie Gminy Miasta Częstochowy 2019

Znak sprawy: SO.261.1.2.2018.MZ
Data zamieszczenia: 30.11.2018 r.
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 10.12.2018 r. do godz. 13:00 (pisemnie)
Otwarcie ofert: 10.12.2018 r. do godz. 13:30

Uwaga!
W dniu 10.12.2018 r. zamieszczono informację z otwarcia ofert.
W dniu 19.12.2018 r. opublikowano informację o wynikach postępowania

Status postępowania: ROZSTRZYGNIĘTE