Świadczenie kompleksowych usług pogrzebowych na terenie Gminy Miasta Częstochowy

Znak sprawy: SO.261.1.4.2019.MZ
Data zamieszczenia: 19.11.2019 r.
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 03.12.2019 godz. 12:00 (pisemnie)

Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:30

Status postępowania: ROZSTRZYGNIĘTE