Świadczenie kompleksowych usług naprawy i konserwacji (przeglądu) urządzeń drukujących eksploatowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie w ramach serwisu pogwarancyjnego w roku 2018

Znak sprawy: SO.261.2.27.2017.MZ
Data zamieszczenia: 20.12.2017 r.
Tryb postępowania: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
Wartość zamówienia: poniżej 30 000 €
Termin składania ofert: 29.12.2017 (piątek) do godz. 13:00 – zamknięty

UWAGA!

W pliku załącznik nr 3 – formularz cenowy.xlsx należy pamiętać o przesunięciu zakresu wydruku, który po każdym zamknięciu pliku wraca do ustawień domyślnych. Można również pobrać formularz cenowy z Biuletynu Informacji Publicznej MOPS w formacie .xls, którego zakres wydruku nie powraca do ustawień domyślnych i nie wymaga przesunięcia

Status postępowania: ROZSTRZYGNIĘTE