Świadczenie kompleksowej usługi serwisowej urządzeń drukujących eksploatowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie”

Znak sprawy: SO.261.2.16.2019.MZ
Data zamieszczenia: 21.03.2019 r.

Tryb postępowania: zapytanie ofertowe
Termin składania ofert: 27.03.2019 r. do godz. 12:00 (elektronicznie)

Status postępowania: UNIEWAŻNIONE