Świadczenie kompleksowej usługi serwisowej urządzeń drukujących eksploatowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie

Znak sprawy: SO.261.2.19.2019.MM
Data zamieszczenia: 10.04.2019 r.
Tryb postępowania: zapytanie ofertowe
Termin składania ofert: 12.04.2019 r. do godz. 12:00 (elektronicznie)
Status postępowania: ROZSTRZYGNIĘTE