Świadczenie kompleksowej usługi serwisowej urządzeń drukujących eksploatowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie

Znak sprawy: SO.261.2.18.2019.MZ
Data zamieszczenia: 02.04.2019 r.

Tryb postępowania: zapytanie ofertowe
Termin składania ofert: 05.04.2019 r. do godz. 12:00 (elektronicznie)

Status postępowania: UNIEWAŻNIONE