Świadczenie kompleksowej usługi serwisowej drukarek, kserokopiarek, urządzeń wielofunkcyjnych, skanerów oraz faksów eksploatowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie

Znak sprawy: SO.261.2.7.2020.MZ
Data zamieszczenia: 27.01.2020 r.
Tryb postępowania: zapytanie ofertowe
Termin składania ofert: 31.01.2020 r., godz. 12:00
Status zamówienia: ROZSTRZYGNIĘTE