Świadczenie kompleksowej obsługi prawnej na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie

Znak sprawy: SNA.261.1.7.2016.MZ
Data zamieszczenia: 24.11.2016 r.
Tryb zamówienia: zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi (art. 138o ustawy Pzp)
Wartość: mniejsza niż kwoty określone w art. 138g ust. 1 ustawy Pzp

Termin składania ofert: 09.12.2016 r. do godz 13:00 (piątek)  14.12.2016 r. do godz. 13:00 (środa) – zamknięty
Termin otwarcia ofert: 09.12.2016 r. o godz. 13:15 14.12.2016 r. o godz. 13:15

UWAGA!
W dn. 08.12.2016 r. opublikowano odpowiedź na zapytania z dn. 07.12.2016 r. W związku z modyfikacją przesunięto termin składania ofert.
W dn. 12.12.2016 r. opublikowano odpowiedź na zapytania z dn. 09.12.2016 r.
W dn. 20.12.2016 r. opublikowano informację o wynikach postępowania.
W dn. 03.01.2017 r. opublikowano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Status postępowania: ZAKOŃCZONE