Sukcesywna dostawa węgla dla osób korzystających z pomocy społecznej na terenie Gminy Miasta Częstochowy

Znak sprawy: SO.261.2.30.2018.MZ
Data zamieszczenia: 30.07.2018 r.
Tryb postępowania: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
Termin składania ofert: 06.08.2018 r. do godz. 11:00 (elektronicznie) – zamknięty
Status zamówienia: ROZSTRZYGNIĘTE
 

Załączniki do pobrania