Sukcesywna dostawa węgla dla osób korzystających z pomocy społecznej na terenie Gminy Miasta Częstochowy

Znak sprawy: SO.261.2.29.2019.MZ
Data zamieszczenia: 23.07.2019 r.
Tryb postępowania: zapytanie ofertowe
Termin składania ofert: 06.08.2019 r. do godz. 12:00 (elektronicznie)
Status zamówienia: ROZSTRZYGNIĘTE

Załączniki do pobrania