Sukcesywna dostawa naturalnej wody źródlanej w butlach wymiennych wraz z kubkami plastikowymi oraz z dzierżawą dystrybutorów dozujących wodę w 2017 r.

Znak sprawy: SNA.261.2.71.2016.MZ
Data zamieszczenia: 22.12.2016 r.
Tryb zamówienia: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
Wartość: poniżej 30.000 € netto

Termin składania ofert: 29.12.2016 r. (czwartek) do godz 13:00 – zamknięty
Termin otwarcia ofert: brak

Status postępowania: ZAKOŃCZONE

Załączniki do pobrania