Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych (tonerów, tuszy, taśm) w 2017 r. do urządzeń drukujących eksploatowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie

Znak sprawy: SNA.261.2.74.2016.MZ
Data zamieszczenia: 06.12.2016 r.
Tryb zamówienia: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
Wartość: poniżej 30.000 € netto

Termin składania ofert: 19.12.2016 r. (poniedziałek) do godz 13:00 – zamknięty
Termin otwarcia ofert: 19.12.2016 r. o godz 13:15

UWAGA!
Opublikowano odpowiedzi na zapytanie z dn. 12.12.2016 r.
W dn. 27.12.2016 r. opublikowano informację o wynikach postępowania

Status postępowania: ZAKOŃCZONE

Załączniki do pobrania