Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych (tonerów, tuszy, taśm oraz bębnów) do urządzeń drukujących eksploatowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie

Znak sprawy: SO.261.2.50.2017.MM
Data zamieszczenia: 29.12.2017 r.
Tryb postępowania: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
Wartość zamówienia: poniżej 30 000 €
Termin składania ofert: 10.01.2018 (środa) do godz. 13:00 – zamknięty

UWAGA!
1) W dniu 05.01.2018 r. opublikowano odpowiedzi na zapytania z dnia 04.01.2018 r. wraz z modyfikacją treści zapytania ofertowego. 
2) Zmodyfikowany załącznik nr 2 – formularz cenowy został udostępniony do pobrania.

(w pliku załącznik nr 2 – formularz cenowy.xlsx (zaktualizowany) należy pamiętać o przesunięciu zakresu wydruku, który po każdym zamknięciu pliku wraca do ustawień domyślnych. Można również pobrać formularz cenowy z Biuletynu Informacji Publicznej MOPS w formacie .xls, którego zakres wydruku nie powraca do ustawień fabrycznych i nie wymaga modyfikacji.)

Status postępowania: ROZSTRZYGNIĘTE

Załączniki do pobrania