Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych (tonerów, tuszy, taśm oraz bębnów) do urządzeń drukujących eksploatowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie

Znak sprawy: SO.261.2.2.2020.MZ
Data zamieszczenia: 08.01.2020 r.
Tryb postępowania: zapytanie ofertowe
Termin składania ofert: 10.01.2020 r., godz. 10:00

Status postępowania: ROZSTRZYGNIĘTE

Załączniki do pobrania