Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych (tonerów, tuszy, taśm oraz bębnów) do urządzeń drukujących eksploatowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie

Znak sprawy: SO.261.2.6.2019.MZ
Data zamieszczenia: 22.01.2019 r.

Tryb postępowania: zapytanie ofertowe (art. 4 pkt 8 ustawy Pzp)
Termin składania ofert: 25.01.2019 r. do godz. 11:00 (elektronicznie)

Status postępowania: ROZSTRZYGNIĘTE

UWAGA:
Z uwagi na format pliku, załącznik nr 2 – formularz cenowy znajduje się do pobrania poniżej: Załącznik nr 2 – Formularz cenowy

Załączniki do pobrania