Sukcesywna dostawa materiałów biurowych oraz papieru kserograficznego dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie

Znak sprawy: SO.261.2.33.2017.MZ
Data zamieszczenia: 05.12.2017 r.
Tryb postępowania: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
Wartość zamówienia: poniżej 30 000 €
Termin składania ofert: 18.12.2017 (poniedziałek) do godz. 13:00  – zamknięty
Termin otwarcia ofert: 18.12.2017 (poniedziałek) o godz. 13:15 

UWAGA!

W pliku załącznik nr 2 – formularz cenowy.xlsx należy pamiętać o przesunięciu zakresu wydruku, który po każdym zamknięciu pliku wraca do ustawień domyślnych. Można również pobrać formularz cenowy z Biuletynu Informacji Publicznej MOPS w formacie .xls, którego zakres wydruku nie powraca do ustawień fabrycznych i nie wymaga przesunięcia.

Status postępowania: ROZSTRZYGNIĘTE

Załączniki do pobrania