Sukcesywna dostawa materiałów biurowych oraz papieru kserograficznego dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie

Znak sprawy: SO.261.2.42.2019.MZ
Data zamieszczenia: 11.12.2019 r.
Tryb postępowania: zapytanie ofertowe
Termin składania ofert: 13.12.2019 r., godz. 11:00 (elektronicznie)

Status zamówienia: ROZSTRZYGNIĘTE

Załączniki do pobrania