Sukcesywna dostawa materiałów biurowych oraz papieru kserograficznego dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie

Znak sprawy: SO.261.2.1.2019.MZ
Data zamieszczenia: 07.01.2019 r.

Tryb postępowania: zapytanie ofertowe (art. 4 pkt 8 ustawy Pzp)
Termin składania ofert: 10.01.2019 r. do godz. 13:00 (elektronicznie)
Status zamówienia: ROZSTRZYGNIĘTE

Uwaga!
Z uwagi na format pliku, załącznik nr 2 – formularz cenowy znajduje się do pobrania poniżej: Załącznik nr 2 – Formularz cenowy

Załączniki do pobrania