Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla potrzeb Dzielnicowych Ośrodków Społeczności lokalnych (DOSL) z terenu miasta Częstochowy, w związku z realizacją projektu „Częstochowa silna dzielnicami”

Znak sprawy: SO.261.4.4.2019.MZ
Data zamieszczenia: 26.02.2019 r.

Tryb postępowania: zapytanie ofertowe (art. 4 pkt 8 ustawy Pzp, zgodnie z zasadą konkurencyjności)
Termin składania ofert: 05.03.2019 r. do godz. 12:00 (elektronicznie)
Status zamówienia: UNIEWAŻNIONE

 

Załączniki do pobrania