Sukcesywna dostawa artykułów chemii gospodarczej oraz drobnego sprzętu do sprzątania dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie

Znak sprawy: SO.261.2.5.2020.MZ
Data zamieszczenia: 21.01.2020 r.
Tryb postępowania: zapytanie ofertowe
Termin składania ofert: 27.01.2020 r., godz. 12:00

Status zamówienia: ROZSTRZYGNIĘTE

UWAGA!
W dniu 23.01.2020 r. dokonano modyfikację treści zapytania ofertowego oraz przedłużono termin składania ofert

Załączniki do pobrania