Sukcesywna dostawa artykułów biurowych i piśmienniczych na potrzeby Dzielnicowych Ośrodków Społeczności Lokalnych (DOSL) z terenu miasta Częstochowy, w związku z realizacją projektu „Częstochowa silna dzielnicami”

Znak sprawy: SO.261.4.2.2019.MZ
Data zamieszczenia: 22.02.2019 r.

Tryb postępowania: zapytanie ofertowe (art. 4 pkt 8 ustawy Pzp, zgodnie z zasadą konkurencyjności)
Termin składania ofert: 01.03.2019 r. do godz. 11:00 (elektronicznie)
Status zamówienia: ROZSTRZYGNIĘTE

Uwaga!
Z uwagi na format pliku, załącznik nr 2 – formularz cenowy znajduje się do pobrania na stronie Bazy Konkurencyjności Funduszy Europejskich, link poniżej: Załącznik nr 2 – Formularz cenowy

Załączniki do pobrania