Remont dachu wraz z wymianą pokrycia dachowego w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie przy ul. Jasnogórskiej 34

Znak sprawy: SO.261.2.12.2020.MZ
Data zamieszczenia: 27.04.2020 r.
Tryb postępowania: zapytanie ofertowe
Termin składania ofert: 30.04.2020 r., godz. 12:00
Status zamówienia: ROZSTRZYGNIĘTE