Przygotowanie oraz dowóz gorącego posiłku dla dzieci w wieku szkolnym w czasie uczestniczenia w zajęciach środowiskowych (półkoloniach) na terenie miasta Częstochowy, pod hasłem „Rodzinne relacje na wakacje”, w ramach realizacji projektu „Częstochowa silna dzielnicami”

Znak sprawy: SO.261.4.5.2020.MZ
Data zamieszczenia: 22.06.2020 r.
Tryb postępowania: zapytanie ofertowe, zgodnie z zasadą konkurencyjności
Termin składania ofert: 30.06.2020 r., godz. 12:00 – zamknięty
Status zamówienia: ROZSTRZYGNIĘTE