Przygotowanie oraz dowóz ciepłych posiłków dla klientów Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie

Znak sprawy: SO.261.1.7.2020.MZ
Data zamieszczenia: 11.12.2020 r.
Tryb postępowania: usługa społeczna (art. 138o ustawy Pzp)
Termin składania ofert: 17.12.2020 r., godz. 12:00
Status zamówienia: ROZSTRZYGNIĘTE