Przygotowanie i wydawanie posiłków osobom tego pozbawionym, korzystającym z pomocy społecznej na terenie Gminy Miasta Częstochowy

Znak sprawy: SNA.261.1.5.2016.MZ
Data zamieszczenia: 24.11.2016 r.
Tryb zamówienia: zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi (art. 138o ustawy Pzp)
Wartość: mniejsza niż kwoty określone w art. 138g ust. 1 ustawy Pzp

Termin składania ofert: 13.12.2016 r. do godz 13:00 (wtorek) – zamknięty
Termin otwarcia ofert: 13.12.2016 r. o godz. 13:15

W dn. 16.12.2016 r. opublikowano informację o wynikach postępowania
W dn.03.01.2017 r. opublikowano informację o udzieleniu zamówienia

Status postępowania: ZAKOŃCZONE

Załączniki do pobrania