Przygotowanie i wydawanie posiłków osobom tego pozbawionym, korzystającym z pomocy społecznej na terenie Gminy Miasta Częstochowy

Znak sprawy: SO.261.1.3.2018.MZ
Data zamieszczenia: 11.12.2018 r.
Tryb postępowania: art. 138o ustawy Pzp
Termin składania ofert: 18.12.2018 r. do godz. 13:00 (pisemnie)
Otwarcie ofert: 18.12.2018 r. do godz. 13:15
Status zamówienia: ROZSTRZYGNIĘTE

Załączniki do pobrania