Przygotowanie i wydawanie posiłków osobom tego pozbawionym, korzystającym z pomocy społecznej na terenie Gminy Miasta Częstochowy (3 części)

Znak sprawy: SO.261.1.2.2019.MZ
Data zamieszczenia: 20.11.2019 r.
Tryb postępowania: usługi społeczne (art. 138 o ustawy Pzp)
Termin składania ofert: 04.12.2019 r., godz. 12:00 (elektronicznie)
Status zamówienia: ROZSTRZYGNIĘTE

Załączniki do pobrania