Przygotowanie i wydawanie posiłków osobom tego pozbawionym, korzystającym z pomocy społecznej na terenie Gminy Miasta Częstochowy

Znak sprawy: SO.261.1.3.2017.MZ

Data zamieszczenia: 05.12.2017 r.

Tryb zamówienia: usługi społeczne, art. 138o ustawy Pzp

Wartość zamówienia: powyżej 30 tys. €

Termin składania ofert: 14.12.2017 r. (czwartek) do godz. 13:00.

Termin otwarcia ofert: 14.12.2017 r. (czwartek) o godz. 13:15.  

Status postępowania: ROZSTRZYGNIĘTE

Załączniki do pobrania