Przygotowanie i dowóz posiłków dla osób niepełnosprawnych, starszych i chorych, korzystających z pomocy społecznej na terenie Gminy Miasta Częstochowy

Znak sprawy: SNA.261.1.6.2016.MZ
Data zamieszczenia: 24.11.2016 r.
Tryb zamówienia: zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi (art. 138o ustawy Pzp)
Wartość: mniejsza niż kwoty określone w art. 138g ust. 1 ustawy Pzp

Termin składania ofert: 12.12.2016 r. o godz. 13:00 (poniedziałek) – zamknięty
Termin otwarcia ofert: 12.12.2016 r. do godz. 13:15

Status postępowania: ZAKOŃCZONE

03.01.2017 r. publikacja ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

Załączniki do pobrania