Przygotowanie i dowóz posiłków dla osób niepełnosprawnych, starszych i chorych, korzystających z pomocy społecznej na terenie Gminy Miasta Częstochowy

Znak sprawy: SO.261.1.4.2018.MZ
Data zamieszczenia: 11.12.2018 r.

Tryb postępowania: art. 138o ustawy Pzp
Termin składania ofert: 20.12.2018 r. do godz. 13:00 (pisemnie)
Otwarcie ofert: 20.12.2018 r. do godz. 13:15

W dniu 21.12.2018 r. opublikowano informację o wynikach postępowania