Przygotowanie i dowóz posiłków dla osób niepełnosprawnych, starszych i chorych, korzystających z pomocy społecznej na terenie Gminy Miasta Częstochowy

Znak sprawy: SO.261.1.4.2017.MZ

Data zamieszczenia: 04.12.2017 r.

Tryb zamówienia: usługi społeczne, art. 138o ustawy Pzp

Wartość zamówienia: powyżej 30 tys. €

Termin składania ofert: 11.12.2017 r. (poniedziałek) do godz. 13:00.

Termin otwarcia ofert: 11.12.2017 r. (poniedziałek) o godz. 13:15.

Status zamówienia: ROZSTRZYGNIĘTE