Przeprowadzenie zajęć jogi dla uczestników projektu pn. „Częstochowa silna dzielnicami” w obszarze funkcjonowania Dzielnicowych Ośrodków Społeczności Lokalnych (DOSL) z terenu miasta Częstochowy

Znak sprawy: SO.261.4.1.2020.MZ
Data zamieszczenia: 21.02.2020 r.
Tryb postępowania: zapytanie ofertowe (zgodnie z zasadą konkurencyjności)
Termin składania ofert: 03.03.2020 r., godz. 12:00 – zamknięty

Status postępowania: ROZSTRZYGNIĘTE