Przeprowadzenie szkolenia dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie pn. „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych polegających na rozdzieleniu zadań administracyjnych ośrodka od pracy socjalnej i usług socjalnych” wraz z jego obsługą cateringową

Znak sprawy: SO.261.3.1.2018.MZ
Data zamieszczenia: 26.03.2018 r.
Tryb postępowania: usługi społeczne i inne (art. 138 o ustawy Pzp)
Wartość zamówienia: powyżej 30 000 € (zamówienie udzielane w częściach)
Termin składania ofert: 06.04.2018 r. (piątek) do godz. 11:00 – zamknięty

UWAGA!

  • Opublikowano ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 27.03.2018 r.
  • Opublikowano ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 03.04.2018 r.
  • Zmieniono termin składania ofert

Status postępowania: ROZSTRZYGNIĘTE