Przeprowadzenie szkolenia dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie dotyczącego obiegu dokumentu w postaci elektronicznego rodzinnego wywiadu środowiskowego z wykorzystaniem narzędzia teleinformatycznego WYWIAD PLUS, w ramach realizacji projektu pn. „Komplementarni w działaniu”

Znak sprawy: SO.261.4.7.2019.MZ
Data zamieszczenia: 07.05.2019 r.

Tryb postępowania: art. 4 pkt 8 ustawy pzp
Termin składania ofert: 13.05.2019 r. do godz. 12:00 – zamknięty

Status postępowania: UNIEWAŻNIONE

Pliki do pobrania: