Przeprowadzenie szkoleń wstępnych i okresowych z zakresu przepisów o ochronie przeciwpożarowej dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie

Znak sprawy: SNA.261.2.28.2017.MZ
Data zamieszczenia: 29.03.2017 r.
Tryb zamówienia: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
Wartość: poniżej 30.000 € netto

Termin składania ofert: 05.04.2017 r. (środa) do godz. 13:00 – zamknięty

Status postępowania: ZAKOŃCZONE

Załączniki do pobrania