Przeprowadzenie superwizji pracy socjalnej dla pracowników socjalnych realizujących zadania z zakresu ustawy o pomocy społecznej w ramach projektu pn. „Komplementarni w działaniu”

Znak sprawy: SO.261.3.2.2019.MZ
Data zamieszczenia: 01.02.2019 r.

Tryb postępowania: usługi społeczne i inne  (art. 138o ustawy Pzp)
Termin składania ofert: 08.02.2019 r. do godz. 13:00 (elektronicznie lub pisemnie) – zamknięty
Status zamówienia: ROZSTRZYGNIĘTE