Przeprowadzenie remontu trzech lokali mieszkalnych przeznaczonych na mieszkania chronione, zlokalizowanych przy ul. Krakowskiej 80 w Częstochowie

Znak sprawy: SO.261.2.38.2019.MZ
Data zamieszczenia: 29.11.2019 r.
Tryb postępowania: zapytanie ofertowe
Termin składania ofert: 03.12.2019 r., godz. 12:00 (elektronicznie)
Status zamówienia: ROZSTRZYGNIĘTE