Przeprowadzenie remontu lokalu mieszkalnego przeznaczonego na mieszkanie chronione, zlokalizowanego przy ul. Rydla 8 w Częstochowie

Znak sprawy: SO.261.2.36.2018.MZ
Data zamieszczenia: 21.09.2018 r.
Tryb postępowania: zapytanie ofertowe (art. 4 pkt 8 ustawy Pzp)
Termin składania ofert: 28.09.2018 r. do godz. 13:00 (elektronicznie) – zamknięty
Status zamówienia: ROZSTRZYGNIĘTE