Prowadzenie warsztatów „Trening zarządzania własnymi środkami finansowymi” dla uczestników projektu pn. „Częstochowa silna dzielnicami”

Znak sprawy: SO.261.3.7.2019.MZ
Data zamieszczenia: 15.05.2019 r.

Tryb postępowania: usługi społeczne (art. 138o ustawy Pzp, zgodnie z zasadą konkurencyjności)
Termin składania ofert: 23.05.2019 r. do godz. 12:00
Wynik postępowania: ROZSTRZYGNIĘTE