Prowadzenie warsztatów rozwoju osobistego w Dzielnicowych Ośrodkach Społeczności Lokalnych działających na terenie miasta Częstochowy dla uczestników projektu pn. „Częstochowa silna dzielnicami” oraz osób z ich otoczenia (2 części)

Znak sprawy: SO.261.3.3.2019.MZ
Data zamieszczenia: 15.02.2019 r.

Tryb postępowania: usługi społeczne i inne  (art. 138o ustawy Pzp)
Termin składania ofert: 25.02.2019 r. do godz. 12:00 (pisemnie)
Otwarcie ofert: 25.02.2019 r., godz. 12:30

UWAGA:
W dniu 25.02.2019 r, opublikowano informację z otwarcia ofert

Status zamówienia: ROZSTRZYGNIĘTE