Prowadzenie kompleksowej obsługi z zakresu nadzoru budowlanego przy likwidacji barier dla osób z niepełnosprawnością z terenu Gminy Miasta Częstochowy

Znak sprawy: SNA.261.2.21.2017.MZ
Data zamieszczenia: 23.02.2017 r.
Tryb zamówienia: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
Wartość: poniżej 30.000 € netto

Termin składania ofert: 03.03.2017 r. (piątek) do godz. 13:00 – zamknięty
Termin otwarcia ofert: brak

Załączniki do pobrania