Prowadzenie kompleksowej obsługi z zakresu nadzoru budowlanego / inwestorskiego przy likwidacji barier architektonicznych dla osób z niepełnosprawnością z terenu Gminy Miasta Częstochowy

Znak sprawy: SO.261.2.13.2018.MZ
Data zamieszczenia: 27.02.2018 r.
Tryb postępowania: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
Wartość zamówienia: poniżej 30 000 €
Termin składania ofert: 05.03.2018 r. (poniedziałek)  – zamknięty
Forma składania ofert: elektronicznie
Status postępowania: ROZSTRZYGNIĘTE