Prowadzenie kompleksowej obsługi z zakresu nadzoru budowlanego / inwestorskiego przy likwidacji barier architektonicznych dla osób z niepełnosprawnością z terenu Gminy Miasta Częstochowy

Znak sprawy: SO.261.2.11.2020.MZ
Data zamieszczenia: 29.04.2020 r.
Tryb postępowania: zapytanie ofertowe
Termin składania ofert: 06.05.2020 r., godz. 12:00
Status zamówienia: ROZSTRZYGNIĘTE