Prowadzenie kompleksowej obsługi z zakresu nadzoru budowlanego / inwestorskiego przy likwidacji barier architektonicznych dla osób z niepełnosprawnością z terenu Gminy Miasta Częstochowy

Znak sprawy: SO.261.2.13.2019.MZ
Data zamieszczenia: 11.03.2019 r.

Tryb postępowania: zapytanie ofertowe
Termin składania ofert: 14.03.2019 r. do godz. 12:00 (elektronicznie)
Status zamówienia: UNIEWAŻNIONE