Prowadzenie bieżącej obsługi prawnej Biura Usług Społecznych, funkcjonującego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Częstochowie do dnia 31 marca 2017 r.

Znak sprawy: SNA.261.2.93.2016.MZ
Data zamieszczenia: 30.12.2016 r.
Tryb zamówienia: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
Wartość: poniżej 30.000 € netto

Termin składania ofert: 04.01.2017 r. (środa) do godz 13:00 – zamknięty
Termin otwarcia ofert: brak

Status postępowania: ZAKOŃCZONE

Załączniki do pobrania