Pełnienie funkcji animatora inicjatyw lokalnych w Dzielnicowych Ośrodkach Społeczności Lokalnych (DOSL) w ramach realizacji projektu pn. „Częstochowa silna dzielnicami” (7 części)

Znak sprawy: SO.261.3.4.2019.MZ
Data zamieszczenia: 16.05.2019 r.
Tryb postępowania: usługi społeczne (art. 138o ustawy Pzp, zgodnie z zasadą konkurencyjności)
Termin składania ofert: 24.05.2019 r. do godz. 12:00
Status zamówienia: UNIEWAŻNIONE